Crow Solutions Oy:n kehitysprosessit suunnitellaan aina yhteistyössä asiakaskumppanin kanssa. Tietyt valmennusten osat koostuvat usein loogisesti palveluvalikostamme, mutta lopullisen muotonsa sisältö saa luonnollisesti vasta tarvekartoituksessa ja yhteisessä dynaamisessa suunnitteluprosessissa. Esimerkkejä koulutusprosesseista:

Osaavaksi esimieheksi – koulutusohjelma

Koulutusohjelma koostuu neljästä puolen päivän mittaisesta esimiesryhmän yhteisestä valmennustapahtumasta, joissa käsitellään kokonaisvaltaisesti esimiehen työssään tarvitsemia tietoja, taitoja, tunteita ja valmiutta soveltaa osaamista käytäntöön oman työyhteisön kanssa. Haluttaessa koulutusohjelmaa voidaan intensifioida kolmella ryhmätapaamisten väleihin sijoittuvalla Esimiesten yksilötuki – tapaamisella, joissa keskitytään henkilökohtaisiin kehitysteemoihin.

Työryhmien psykodynaamisen yhteistyön kehittämisprosessi

Prosessi muodostuu 3-6:sta tapaamisesta (3h), joissa keskitytään työryhmän sisäisen koheesion, viestinnän ja saumattoman yhteistyön vahvistamiseen. Soveltuu erityisesti aloille, joilla tiimin sisäisen toimivuuden merkitys korostuu (mm. valvonta-, pelastus-, sosiaali- ja opetusalat) tai liike-elämän aloille, joilla tiimin yhteistyön sujuvuus korreloi työn tuottavuuden kanssa. Prosessi vaatii uskallusta heittäytyä kriittiseen itsetutkiskeluun ja toiminnallisten menetelmien käyttöön.

YT- tai muutostilanteiden hallintaprosessi

Työelämän muutostilanteiden käsittelyyn tarjoamme esimiehille ja työryhmille työstöprosessia, jossa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti kulloisenkin muutoksen psykologista merkitystä työtodellisuudelle. Keskeiseksi nousee usein muutoksen synnyttämien uhkakuvien työstäminen ja aluksi kaoottiselta tuntuvan todellisuuden saaminen vaiheittain hallintaan ja lopulta uuden reitin löytäminen kohti muuttunutta työarkea. YT-tukiprosessiin liittyy usein myös voimallisten tunnereaktioiden kohtaamiseen valmentava osio sekä kohdennettuja tukipalveluita esimiehille, jotka joutuvat irtisanomistilanteisiin. Prosessien pituus ja intensiivisyys riippuu muutostilanteen laajuudesta ja vaikuttavuudesta.