Crow Solutions Oy voi suunnitella ja suorittaa erilaisia työyhteisöjen hyvinvointitutkimuksia ja -kyselyitä tai osallistua konsultatiivisesti jo olemassaoleviin organisaatioiden sisäisiin kyselyihin.

ParTy

Työterveyslaitoksen kehittämä Parempi Työyhteisö – hyvinvointikysely (ParTy) on monipuolisesti työyhteisön toimivuutta ja henkilöstön hyvinvointia mittaava kyselytutkimus, jonka perusteella on helppo suunnitella kohdennettuja jatkotoimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi. ParTy-kyselyn Crow Solutions Oy hoitaa käyttöoikeus-, lisenssi- ja data-analyysisyistä aina Diacor Terveyspalvelut Oy:n kauttalaskutuksen kautta.

Työuupuneisuus ja työn imu

Työuupuneisuus on kokonaisvaltainen psykofysiologinen tila, jossa työntekijän työkyky on työhön liittyvän korkean kuormituksen takia radikaalisti alentunut. Työuupumus vaikuttaa ainakin ammatilliseen itsetuntoon ja kyynistymiseen työssä sekä tuottaa voimallista väsymystä. Työn imu taas on käsite, jolla kuvataan työhön liittyvää myönteistä innostuneisuutta sekä positiivista tunnetilaa ja mukaansatempaavaa työmotivaatiota. Näitä kahta näennäisesti eri ilmiötä tutkimalla saadaan esille mielenkiintoinen kokonaiskuva työyhteisön jaksamisesta, uupumisesta, motivaatiosta ja innostuneisuudesta.