Mitä voidaan tehdä, jos tilanne työpaikalla kiristyy ja ihmiset konfliktoituvat keskenään? Autoritäärinen toiminta tai irtisanomismenettely eivät ole välttämättä parhaita tapoja selvitä tulehtuneista tilanteista. Crow Solutions Oy tarjoaa erilaisia konfliktitilanteiden selvittelytapoja, joiden avulla pyritään pääsemään solmukohdista eteenpäin kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Sovittelu ja selvittely

Sovittelutyön kautta pyritään löytämään konfliktin osapuolille mahdollisuus jatkaa yhteistyötä samassa työympäristössä. Sovittelussa osapuolet haastatellaan yleensä erikseen, jonka jälkeen järjestetään yhteistilaisuus, jossa tarkoituksena on sopia asioista ulkopuolisen sovittelijan avulla. Prosessissa on joskus mukana myös työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies ja HR:n edustaja, joiden kanssa sovittelija toimii yhteistyössä.

Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu

Väitteet kiusaamisesta ja epäasiallisesta kohtelusta on syytä ottaa aina tosissaan ja on kaikkien osapuolten edun mukaista selvittää niiden tausta ja validiteetti. Strukturoidun kiusaamisväitteiden tutkimisen Crow Solutions Oy hoitaa Diacor Terveyspalvelut Oy:n edistyksellisen IOF (Investigation of Facts) kiusaamisväitteiden selvittelymetodin ja Diacorin kauttalaskutuksen kautta. Kiusaamisväitettä selvittää aina kaksi puolueetonta työterveyspsykologi-tutkijaa, joilla neutraliteettisyistä ei voi olla liian läheistä suhdetta ko. organisaatioon.


”Työterveyspsykologi Atte Varis Crow Solutions Oy:stä on Diacor Terveyspalveluiden pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppani. Hän on monipuolinen työ- ja organisaatiopsykologian osaaja, joka saa systemaattisesti erinomaista palautetta asiakaslähtöisestä työotteesta. Atte hoitaa mallikkaasti sekä monipuoliset työterveyspsykologin tehtävät että isommat ja vaativat työhyvinvoinnin koulutus- ja kehittämishankkeet. Työyhteisössä hän on innostava, kehittämisorientoitunut ja yhteistyötä rakentava työtoveri.”

– Hanna Poskiparta, johtava työterveyspsykologi, Diacor Terveyspalvelut Oy