Erityistilanteet

Erityistä huomiota vaativiin tilanteisiin voivat kuulua työ kehitysmaissa ja erilaisilla konfliktialueilla sekä erilaiset vieraassa ympäristössä tapahtuvat uhka-, vaara-, väkivalta- ja kaappaustilanteet. Koulutuksissa voidaan kiinnittää erityistä huomiota sekä ennaltaehkäisevään näkökulmaan että tilanteista selviämiseen ja jälkihoidollisiin prosesseihin. Usein järjestö- ja humanitaarisen alan tai kehitysmaatyön organisaatioiden koulutuksiin yhdistyvät loogisesti myös sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen näkökulmat.

Jälkihoidolliset toimenpiteet

Kriisin tai traumaattisen tilanteen sattuessa voidaan neuvotella tarpeen mukaisen defusing- tai debriefing-istunnon ohjaamisesta psyykkisen ensiavun (PEA) vaiheen jälkeen. Istuntojen ohjaamisesta sekä muusta kliinisestä työstä sovitaan aina erikseen.

Työryhmien toimintakyvyn palauttamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät aina vaadi strukturoitua istuntoa tai sen vetäminen on mahdotonta. Monilla liike-elämän aloilla tiimien ja työryhmien kokoaminen yhtäaikaa paikalle voi työn luonteesta (yötyö, liikkuva työ, palveluammatit jne.) johtuen olla ongelmallista. Näihin ja vastaaviin tilanteisiin voi silti suunnitella auttavia ja tukevia kriisitilanteen käsittelyn muotoja. Kysy lisätietoja.