Crow Solutions Oy tarjoaa kattavia työhyvinvoinnin, työterveyden ja organisaatiopsykologian koulutus- ja konsultaatiopalveluita perusprosesseista organisaatiotason laajempiin kokonaisuuksiin.

 

Työryhmien tuki

Johdon, HR:n ja esimiesten tuki

Kehitysprosessit

Koulutus-, kehitys- ja virkistyspäivät

Työhyvinvointikyselyt

Konfliktien hallinta

 


Työn tuottavuus ja työviihtyvyys lisääntyy ja sairastaminen vähenee yksilöiden, työryhmien ja organisaatioiden psyykkiseen työhyvinvointiin panostamalla.