Crow Solutions Oy:n kriisinhallinnan koulutus- ja palvelutarjontaan kuuluvat kattavat uhka-, vaara- ja kriisitilanteiden psykologiseen käsittelyyn ja psyykkiseen traumatisoitumiseen liittyvät tukitoimet ja valmennuskokonaisuudet.

Akuuttien kriisien jälkipuinti-istunnoista sekä muusta kliinisestä työstä sovitaan aina erikseen.

 

 Kriisivalmiussuunnitelmat ja kriisivalmennukset

 Erityistilanteet ja jälkihoidolliset toimenpiteet

 Defusing- ja Debriefing -koulutukset

 


Kriisitilanteeksi voidaan määritellä äkillinen ja hallitsematon elämäntilanne työssä tai siviilielämässä, jonka psykologiseen käsittelyyn ihmisen aiemmat selviytymiskeinot ja coping-mekanismit eivät riitä.