Crow Solutions Oy järjestää erilaisia koulutuksia, luentoja ja kehitys- ja virkistyspäiviä usein teoriatietoutta, tilannesimulaatiota ja toiminnallisia harjoitteita yhdistäen. Aiheet voivat liittyä mm. työhyvinvointiin, työssä viihtymiseen ja työryhmän sisäiseen kehittymiseen ja kommunikaatioon.

Esimerkkiteemoja voivat olla:

  • Stressin ja työkuorman hallinta, jaksaminen ja palautuminen: tietoa aktivaation ja palautumisen psykobiologiasta, jaksamis- ja stressimekanismeista ja työpäivän rytmittämisestä.
  • Arjen sujuvuus ja työpaikkakäytös: pelisääntöjen etsintää yhteiseen arkeen.
  • Työn imua etsimässä: työintoon ja sen esteisiin keskittyvä työhyvinvointipäivä.
  • Yhteistyön roolit ja varjoroolit: näkyvien ja piiloon jäävien työntekoon vaikuttavien roolien löytämistä ja tutkimista.
  • Toiminnalliset kommunikaatioharjoitteet: tutkitaan työryhmän viestinnän ja kommunikaation vaikeutta hauskojen, mutta osuvien harjoitteiden kautta. Sopii myös kevennykseksi.
  • Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus: psyykkisesti raskaan työn lieveilmiöiden tutkimista ja ymmärtämistä.
  • Hyvän unen merkitys: tarkastellaan lepojakson häiriöitä ja unen tärkeyttä päiväjaksamisen kannalta.