Kriisivalmiussuunnitelmat laaditaan usein yhteistyössä yrityksen keskeisen edustajan tai työryhmän kanssa. Valmiussuunnitelman laadintaprosessissa käydään perusteellisesti läpi organisaation psyykkisten riskien riskiprofiili ja laaditaan selkeä valmiussuunnitelma näiden varalta. Valmiussuunnitelmaan voidaan integroida lyhyt teoreettinen taustakuvaus mahdollisista riskitekijöistä ja luoda selkeä toimintasuunnitelma konkreettisten tilanteiden varalta.

Kriisivalmennukset pidetään useimmiten koko tiimille, työryhmälle tai työyhteisölle. Looginen ajankohta pitää kriisiasioihin liittyvä valmennus on kun kriisivalmiussuunnitelma on tehty ja se halutaan käydä perusteellisesti läpi koko työryhmän kanssa. Eri teemoihin keskittyviä valmennuksia voidaan järjestää myös ilman valmiussuunnitelmaa tai sellaisen ollessa jo olemassa. Valmennukset voidaan järjestää perus- tai syventävän tasoisena riippuen koulutettavien tietotaidollisesta lähtötasosta ja potentiaalisesta riskialtistuksesta.

Valmennukset soveltuvat kaikille kriisien ja trauma-asioiden kanssa työskenteleville tai niitä kokeville yhteisöille ja työryhmille. Tarkemmat koulutusmuodot sovitaan koulutuskohtaisesti. Useimmiten koulutuksissa yhdistellään ennakkotehtäviä, teoriaosuuksia, toiminnallisia harjoitteita, case-tehtäviä ja tilannesimulaatioita.

Valmennukset voivat koostua mm. seuraavista sisällöistä:

  • Kriisityypit, kriisireagoinnin vaiheet ja traumatisoituminen
  • Traumaattiset kriisit työelämässä
  • Kuolemantapausten, väkivaltatilanteiden, ryöstöjen, (liikenne)onnettomuuksien ja läheltä-piti-tilanteiden psyykkinen hallinta
  • Ennaltaehkäisy, akuutti supportio, PEA – psyykkinen ensiapu, defusing ja debriefing.
  • Stressinhallinta
  • Työ kehitysmaissa ja konfliktialueilla sekä kaappaustilanteet
  • Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus

“Atte Varis Crow Solutions Oy:stä on pitkäaikainen kouluttaja kriisialuille valmistautuvien asiantuntijoiden kenttäkoulutuksissa stressin hallintaan ja kaappaustilanteista selviytymiseen liittyen. Atte on pidetty kouluttaja, jonka kanssa kurssin järjestäjien on helppo suunnitella ja toteuttaa koulutuskokonaisuutta.”

– Heini Utunen, koulutussuunnittelija, Kriisinhallintakeskus