Vertaistukiohjaajien kouluttaminen

Vertaistueksi käsitetään systematisoitunut yksilöiden välinen tai ryhmämuotoinen tukitoiminta, jossa osalliset ovat kokeneet samoja tai samantyyppisiä, usein raskaitakin, elämänvaiheita ja -tilanteita. Vertaistuki perustuu osallisten kokemusten jakamiseen ja ajatukseen siitä, että toinen saman kokenut voi ymmärtää aidosti kohtaavalla ja auttavalla tavalla vertaistaan. Vertaistuessa voidaan jakaa tietoja, taitoja, kokemuksia ja selviytymistarinoita ja saada tukea tilanteista eteenpäin pääsemiselle. Joskus vertaistukiprosessia voi vertaistukivetäjän sijasta ohjata myös ulkopuolinen ammatillinen ryhmänohjaaja. Prosessien ohjaaminen vertaisena tai ammatillisena ohjaajana voi olla joskus yllättävän haastavaa ja raskasta.

Vertaisryhmien ammatillinen ohjaaminen

Erityistilanteissa voimme tarjota palveluita myös ryhmien ammatilliseen ohjaamiseen osana isompia kokonaisuuksia. Atte Varis Crow Solutions Oy:stä on osallistunut ohjaajana useiden suuronnettomuuksien jälkeisiin pidempiin ammatillisiin vertaistukiprosesseihin viimeisen kymmenen vuoden aikana (mm. Tsunami 2004 sekä Jokelan ja Kauhajoen kouluampumiset).

Auttajien auttaminen

Auttamisammateissa työntekijä kuormittuu usein monin tavoin. Autettavien elämäntilanteiden ja -kohtaloiden jatkuva kokeminen ja myötäeläminen voi ajan kuluessa muodostua raskaaksi taakaksi. Pahimmillaan auttaja saattaa luisua psyykkiseen tilaan, jossa maailma näyttäytyy negaatioiden, onnettomuuksien ja raskaiden mielensisältöjen kautta. Tilanteen edetessä voidaan puhua sijaistraumatisoitumisesta ja myötätuntouupumuksesta, jotka kuormittavat kokonaisvaltaisesti työntekijää tai koko työyhteisöä.

Toisinaan yksittäinen kriisitilanne, (suur)onnettomuus tai kuolemantapaus saattaa kuormittaa työyhteisöä intensiivisesti tietyn ajanjakson. Tyypillisesti näin voi käydä esim. pelastus-, järjestys-, hoito- ja sosiaalialalla tai seurakuntien työssä.

Tukimuodot

Crow Solutions Oy tarjoaa kattavia tukipalveluita vertaistukijoille, jatkuvaa auttamistyötä tekeville sekä yksittäistilanteiden kuormittamille työyhteisöille.

Tuki voi koostua:

  • Vertaistukityöhön, auttamistyöhön ja ryhmänohjaamiseen valmistavasta koulutuksesta
  • Osaamista ylläpitävästä koulutuksesta, psykoedukaatiosta ja luennoista
  • Ryhmämuotoisesta jakamisesta, puruista ja ryhmädynamiikan kehittämisestä
  • Kevennys-, virkistys- ja kehittämistapahtumista
  • Ryhmätyönohjauksesta