Avainhenkilöiden Defusing-koulutukset

Strukturoitu 16h defusing-koulutus on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen avainhenkilöille, jotka saattavat työssään tarvita tietoja ja taitoja äkillisen kriisitilanteen tuottaman psyykkisen reagoinnin hallitsemiseksi. Defusingissa käydään tietyn systeemin mukaisesti läpi järkyttävä tapahtuma kokijoiden näkökulmasta ja jaetaan siihen liittyviä ajatuksia, mielikuvia ja tunteita. Tavoitteena on auttaa tapahtuman kokijoita jäsentämään kokonaiskuvaa tapahtuneesta ja siten edistää psyykkistä toipumisprosessia ja vahvistaa osallisten tulevaisuuden toimintakykyä. Defusingin avulla voidaan lieventää tapahtuman jälkivaikutusta, vahvistaa ryhmäkoheesiota ja vähentää sairastavuutta.

Koulutuksen kohderyhmään voivat kuulua kaikki, joiden työnkuvaan voi kuulua äkillisten kriisien kohtaaminen: HR:ssä työskentelevät, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, kriittisten positioiden esimiehet ja ryhmänohjaajat sekä turvallisuusvastaavat. Tyypillisesti koulutus voidaan järjestää liike-elämän, kaupan alan, liikenne-, hoito- ja palvelualan tai järjestösektorin organisaatioiden edustajille. Koulutuksesta voivat hyötyä myös ne, joiden työssä matkustetaan paljon ulkomaille tai työ tapahtuu stressialttiilla konflikti-, kriisi- tai kehitysmaa-alueella.

Debriefing-koulutukset

Debriefing eli jälkipuinti-istunto on defusingia laajempi ja perusteellisempi kriisitilanteen läpikäynti.

Debriefing-koulutukset järjestetään vain kriisi-, hoito- ja sosiaalialan ammatilaisille, jotka kohtaavat työssään akuutteja kriisitilanteita. Kysy lisää yhteydenottolomakkeella.


“Atte Varis Crow Solutions Oy:stä on kouluttanut KIOS:in henkilökuntaa matkusturvallisuuteen ja ihmissoikeushankkeisiin liittyvistä stressitekijöistä sekä defusing-menetelmästä. Hän on toiminut myös asiantuntijanamme henkisen tuen toimintamallien kehittämisessä ja aiheeseen liittyvässä koulutuksessa. Atte Varis on erinomainen kouluttaja ja hän ymmärtää hyvin, että haastavaa työtä tekevien ihmisten stressinhallinnan tukeminen ja siihen sopivien toimintamallien kehittäminen on jatkuva prosessi.”

– Ulla Anttila, toiminnanjohtaja, KIOS